2018 januari

Den svenska faltkajaksidan i ny regi

Förra året träffade Mats Broberg (som också är medlem på http://www.utsidan.se) en överenskommelse med Sven Sievers om att driva ”Den svenska faltkajaksidan” vidare i egen regi och under egen domän.

Hon forskar om hälsenan

Varför drabbas vissa människor av benskörhet och andra inte? Vilket är bästa sättet att få en skadad hälsena att läka ihop? Det är frågor som Hanna Isaksson och den forskargrupp hon leder arbetar med.